Et hjem for børn

Døgntilbud

På Kilden bor der 12 børn og unge i alderen 5- 14 år. Kildens primære opgave er behandling i et døgnmiljø. Behandlingen kan være af kortere eller længere varighed. Kildens tilbud indeholder også støttet - og overvåget samvær samt støtte til udslusning til hjemmet eller plejefamilie.

Børnefamiliehuset

Frirum for børn og deres familier

I børnefamiliehuset har 14 børn og deres familier deres daglige gang. Børne/familiehuset er et forebyggende og kompenserende tilbud, der sigter mod at undgå anbringelse af familiens børn. Børne/familiehuset skaber en tryg "hverdags-base", bidrager til udvikling af forældrerollen samt sikrer, at barnets behov tilgodeses.

Skolen

Rum for faglig udvikling

Skolen er en del af Hvidborgs helhedstilbud. Her går en del af Kildens børn i skole, samt de børn der er tilknyttet i dagtimerne. På Hvidborg hænger undervisningen, behandlingen og den pædagogiske støtte sammen i hverdagen. Det betyder, at vi har indrettet vores skole, så den kan rumme alle elever.

Professionel behandling

Hvidborgs primære opgave

Her kan ansøgere, sagsbehandlere, medarbejdere, studerende, andre institutioner og øvrige interessenter dykke ned i vores faglighed.

Visitation

Alle henvendelser modtages

Ring på 36780012 eller skriv på hvidborg@hvidborg.dk

Socialtilsyn

Den nyeste socialtilsynsrapport:

Tilsynsrapport 8. feb. 2017