Afdelingerne


Hvidborg består af en døgnafdeling - Kilden med 12 børn og unge. Derudover har Hvidborg sin egen skole, som arbejder tæt sammen med Kilden, således at afdeling og skole i mange henseender udgør en enhed.
 
På Kilden er der en fast personalegruppe bestående af 10 pædagoger (inkl. afdelingslederen), faste weekendvagter, vikarer og en husmor. Disse mennesker har den daglige kontakt til børnene. Desuden er der tilknyttet psykolog og socialrådgiverbistand til afdelingen.
 
Alle børn får en "primærpædagog". Denne specielle pædagog skal varetage mange funktioner i forhold til barnet og familien såsom information, praktiske opgaver som tøjindkøb, pasning af tøj og lægebesøg samt mere målrettede behandlingsprægede opgaver. Desuden er det primærpædagogen, der i samarbejde med afdelingslederen sikrer kommunikationen med forældrene omkring alle de praktiske ting, som har betydning for samarbejdet.
 
Børnene på Kilden bor på Hvidborg i den tid, de er indskrevet her. Børnene har deres eget værelse. På Kilden er der fælles spise- og opholdsrum. Kilden har en række hobbyrum og adgang til gymnastiksal m.v., så der er mange muligheder for aktiviteter. Der er altid - hele døgnet - voksne på afdelingen sammen med børnene.
 
Fravær fra Hvidborg i form af ferier, weekender o.lign. aftales altid mellem forældre, kommunen og Hvidborg.
 
Kilden har åbent alle årets dage.
 
På Hvidborg har vi også et Børnehus. Børnehuset ligger i en stor 3-etagers bygning med mange muligheder. Her har 14 børn og deres familier deres gang. Børnehuset har åbent for børnene tirsdag, onsdag og torsdag kl. ca. 14.00 - 20.00.
 
I børnehuset er der fast 7 pædagoger og en daglig leder. Det er forskelligt, hvilke voksne der er i børnehuset, når der er åbent - men både børn og forældre kan altid ringe til "deres" faste pædagog, hvis de har brug for at snakke eller for hjælp.
 
Læs mere om den enkelte afdeling her: