Skolen


Hvidborgs interne skole

 

For nogle børn på Hvidborg foregår undervisningen i vores interne skole.

Hvidborgs skole er et vigtigt led i behandlingsarbejdet. Undervisningen er tilrettelagt, så den både støtter det enkelte barns psykiske udvikling og søger at øge barnets viden og kunnen. Barnet bliver undervist på det faglige niveau, det befinder sig på. Undervisningen på Hvidborg hører under folkeskoleloven og skal derfor følge de samme fag og retningslinier som i andre skoler.

Hvidborgs skole er opdelt i to klasser med ca. 6 børn og 3 lærere/pædagoger i hver.

Undervisningens form spænder fra enkeltmandsundervisning til undervisning i mindre hold, der aldrig er større end det samlede antal børn i klassen.

Undervisningen indeholder principielt de samme fag som i folkeskolen. På grund af de som oftest store indlæringsvanskeligheder, de fleste af vores børn har, når de starter her, er hovedfokus på dansk og matematik, men også fag som giver fysisk udfoldelse og motorisk træning, satses der på. Desuden undervises der i orienterings - og naturfag, husgerning, formning og engelsk på begynderniveau, når dette er relevant. For skolestartere bliver der lavet børnehaveklasseaktiviteter. Du kan læse mere om skolens grundlag i skolens grundstruktur.

Hvidborg har i august 2015 fået en helt ny skolebygning. Her har vi gode faciliteter til rådighed. Hver klasse råder over mindst to undervisningslokaler, hvoraf det ene ofte fungerer som stillerum. Desuden har vi fælles gymnastiksal, egne boldbaner, træsløjd, formningslokale, sansemotorisk rum, skolegård, naturlegeplads og husgerningslokale. Hver klasse har ipads og bærbare computere med trådløst internet til rådighed for undervisningen.

 

Nye skole                                                       

Hvidborgs nye skolebygning

 

 

Skoleåret planlægges i samarbejde med Kilden bl.a. for at koordinere ferieture, fællesture og lignende. Skolen deltager i alle fællesture med Kilden.

De enkelte skolegrupper arrangerer skole/hjemsamtaler to gange om året, hvor forældre, lærere og barnet taler om, hvordan det går i skolen.
 
Det er vores erfaring, at børnene efter nogen tid på Hvidborg får mod på og evne til at lære nyt i skolen.