Forældresamarbejde


Når et barn indskrives på Kilden, forventer vi, at alle forældre deltager i følgende:

En samtale 14 dage efter indskrivning og minimum en gang pr. måned de efterfølgende fire måneder. Herefter kan der aftales et mere intensivt forløb med aftalte temaer, eller vi kan aftale længere tid mellem samtalerne.

Samtalerne foregår med psykolog og socialrådgiver.

Indholdsmæssigt drejer samtalerne sig om, hvordan forældre og Hvidborg ved fælles hjælp kan skabe mulighed for, at barnet udviker sig positivt. Vi gennemgår de behandlingsmål, der er sat op for barnet og giver jer herigennem mulighed for at komme til at forstå, hvordan vi arbejder for at nå disse mål. Skulle der være noget, du ikke er tilfreds med omkring dit barns behandling på Hvidborg, er det meget vigtigt, at vi får talt om det.

Til samtalerne er du velkommen til at tage din samlever/ægtefælle, støtteperson eller en anden for dig vigtig person med.

En gang om ugen er der mulighed for, at barnets primærpædagog har telefonisk kontakt med dig. Pægogen vil informere dig om, hvordan dit barn har haft det i ugens løb. Samtidig gives du mulighed for at fortælle, hvordan dit indtryk er af barnet, og hvordan det er gået i weekenden.

Yderligere forventes det, at forældrene deltager i:

  • 2 forældremøder om året hvor alle forældre er samlet på afdelingen. Formålet er information om afdelingens aktuelle situation og kommende aktiviteter.
  • 2 skole/hjem-samtaler årligt med forældre, barn, lærere og skoleleder. Formålet er information om barnets faglige og sociale udvikling i skolen.
  • Jule- og sommerfest på afdelingen med forældre, børn, søskende, pædagoger og lærere.
  • Statusmøde efter 3 måneder, efter et halvt år eller efter behov med forældre, sagsbehandler fra den anbringende kommune samt Kildens socialrådgiver/psykolog/afdelingsleder. Formålet er information om barnets udvikling i forhold til overordnede behandlingsmål. Dette møde giver mulighed for evt. revurdering af kommunens handleplan.