Værd at vide


Værd at vide når dit barn bor på Kilden:

  • Når dit barn er indskrevet på Kilden, modtager du ikke børnebidrag, børnetilskud eller børnefamilieydelse. Hvis du fik tilskud til husleje, inden dit barn blev anbragt, kan du som regel fortsætte med at få det. Husk evt. at søge boligsikring på ny, fordi din indtægt nu er mindre, efter at du ikke længere får børnepenge m.m.
  • På Kilden får forældrene udbetalt kostpenge efter gældende satser, når barnet er hjemme over tre døgn. Det er Hvidborg, der sørger for tøj og lommepenge til barnet i den tid, barnet er her. Du kan i samarbejde med barnets primærpædagog være med til at købe tøj til dit barn. Når barnet begynder, er der et ekstra beløb afsat til at købe tøj, så der er tøj til barnet både på Kilden og hjemme. I løbet af den tid barnet er på Kilden, får det en ny cykel.
  • Ved barnets udskrivning gøres barnets bank op, og pengene sendes til forældremyndighedsindehaver. På forespørgsel fra anbringende kommune, udarbejder Hvidborg en udtalelse om, hvordan det går med dit barns udvikling. Denne udtalelse vil du få tilsendt, ligesom du også vil få andet skriftligt materiale, vi evt. vil blive bedt om at udfærdige.
  • Dit barn kommer til halvårligt tandeftersyn samt årlig sundhedsundersøgelse på en nærliggende skole i Hvidovre. Hvis du gerne vil deltage i disse undersøgelser, er du velkommen.
  • Der indkaldes til den kommunale sundhedsplejerske en gang om året – her er du også velkommen til at deltage.  
  • Børneforsikringer: Hvidborg har en børneulykkesforsikring, der gælder, når børnene er i vores varetægt – altså under vores tilsyn. Vi har en ansvarsforsikring (barnets personlige ansvar), der gælder, når børnene er i vores varetægt, i det omfang der ikke er tegnet privat ansvarsforsikring. Desuden har vi en brand- og tyveriforsikring, som er på max. kr. 5.000,- pr. barn. Der skal være konstateret indbrud, og det skal anmeldes, hvis forsikringen skal dække.
  • Vedr. fotografering af dit barn: Når et barn holder op på Kilden, har vi den tradition, at barnet får sin ”historie” med fra sin tid her i form af fotografier. Ofte er også andre børn fra Hvidborg med på fotografierne. Vi skal i denne forbindelse have tilladelse fra dig som forælder til, at dit barn må figurere på de fotos, som de andre børn får med sig.
  • Barnets folkeregisteradresse flyttes til Hvidovre Kommune, når det begynder på Kilden.