Beskrivelse af Hvidborg


Hvidborg er et behandlingshjem med en døgnafdeling, hvor der bor 12 børn og unge. Hvidborg har desuden en intern skole. Hvidborg har også et børnefamiliehus hvor 14 børn og deres familier er tilknyttet, med en forbyggende og kompenserende indsats.

Driftsherrer
Hvidborg er drevet efter Servicelovens § 51 og ved overenskomst mellem LIVSVÆRK og Hvidovre Kommune.

Hvidborgs målgruppe
Hvidborgs målgruppe er primært normalt begavede børn i alderen 5 - 14 år ved indskrivning med væsentlige behandlingsbehov i relation til psykiske, emotionelle og sociale problemer.

Menneskesyn:

  • Vi vil sikre at alle børn behandles med respekt og ud fra den enkeltes individuelle behov - men hvor kernen er ”fællesskabet som forandringsmiljø”.
  • Vi har en ”ikke vidende holdning”- der bygger på en ægte interesse for at forstå den anden og for at fremme den andens udforskning af sig selv.
  • Vi mener at det fremmer trygheden, at vi er tydelige med hensyn til vores egne reaktioner og refleksioner, på en omsorgsfuld og empatisk måde.