Personale


Hvidborgs afdelingsstruktur og personalesammensætning
Hvidborg består af en døgnafdeling med 12 børn og unge. Børnene går som regel i Hvidborgs interne skole - men nogle går også i Hvidovres lokale skolesystem. På Hvidborg har vi også et forbyggende og kompenserende tilbud til 14 børn og deres familier.

Personale
Personalet er sammensat på følgende måde:

  • forstander
  • psykolog
  • socialrådgiver
  • kontorpersonale 
  • pædagoger inkl. afdelingsledere + pædagogpraktikanter
  • lærer + skolepædagoger 
  • køkken/rengøring 
  • pedel
  • vikarer i nødvendigt omfang