Information om Det Hvide Hus


Indsatsen omfatter:

  • Åbent 365 dage om året – 24/7
  • 7 omsorgspersoner og altid to voksne i huset.
  • Samarbejde med skoler, klubber og fritidsaktiviteter
  • Forældreværelser til overnatning i forbindelse med fødselsdag, konfirmation eller i weekenden.
  • Tæt opfølgning med rådgiver hver 6. -12. uge med statusskrivelse

Når et barn starter på Hvidborg, er det en del af prisen, at barnet udstyres med det, som det mangler - tøj, cykel, mm

VISITATION

Visitation sker, efter at familierådgiveren har fremlagt en sag på Hvidovre Kommunes børne/familieafdelings visitationsudvalg, hvor Børnecenter Hvidborgs forstander er medlem. Hvis udvalget beslutter, at indsatsen for barnet bedst ville kunne varetages i Det Hvide Hus – i stedet for en evt. plejefamilie langt væk fra nærmiljøet og barnets familie – går indskrivningen i gang.

SAMARBEJDE

Opfølgningsmøde hver 6. - 12. uge, hvor vi mødes med forældre, rådgiver, skolen og evt. andre i barnets netværk. Der holdes løbende børnesamtaler og evt. faglige samarbejdsmøder, hvis der er brug for det.

DOKUMENTATION

Vi bruger FIT og udviklingsprofilen i dagbogsprogrammet – hvor pædagogerne laver indsatser og mål, som de skriver på i hverdagen og evaluerer på indsatsmøder hver 6. uge.

Vi laver statusskrivelser 4 gange om året op til opfølgningsmøderne.