Døgninstitutionen Kilden / behandlingshjem for børn


Ledige pladser

Døgninstitutionen Kilden. Se Tilbudsportalen for ledige pladser.

Eller kontakt forstander Marlene Stokholm

Pris

Døgnbehandling: 3.895 kr. pr. døgn for eksterne kommuner

Skoletilbud på intern skole i forbindelse med døgnbehandling på Kilden: 1.367 kr. pr. dag.

Indsatsen på døgninstitutionen Kilden omfatter:

 • Miljøterapeutisk døgnbehandling 24/7 365 dage om året af uddannede og erfarne socialpædagoger.
 • Fem ture om året.
 • Forældreinddragende aktiviteter i dagligdagen.
 • Familiebehandling efter behov (eks. samtaler, Marte Meo, familieaktiviteter )
 • Marte Meo forløb.
 • Tæt opfølgning. Status/opfølgningsmøder hver 6. – 12. uge. Fire statusskrivelser om året.
 • Psykologbistand
 • Udslusningsforløb i form af samtaler med børn og/eller forældre eller supervision til plejefamilier i op til 3 mdr. efter udskrivning.

Når et barn starter på Hvidborg, er det en del af prisen, at barnet udstyres med det, som det mangler - tøj, cykel, Ipad mm.

Vores tilbud består typisk af

 • To ugers indskrivningsforløb
 • Fire ugers afdækning (afprøvning af indsatser/revurdering af udviklingsplan + handleplan)
 • Efterfølgende målrettet udviklingsarbejde med barnet og familie (eller fremtidig plejefamilie)
 • Tæt opfølgning med anbringende kommune hver 6. – 8. uge.
 • Udslusning - fortsat behandlingsarbejde m. inddragelse af relevante personer.
 • Udskrivelsesdato – aftales efter afdækningsperioden
 • Efterbehandling og andre vedligeholdelsesindsatser (fx støttende besøg i familien, supervision af plejefamilie mv.) i op til 3 mdr. efter udskrivning

Visitation

Sagsbehandlere kan hos Hvidborgs forstander, Marlene Stokholm, få en første målgruppevurdering og drøftelse af en eventuel indsats på døgninstitutionen Kilden. Herefter læser Hvidborgs forstander og psykolog sagsakterne og giver et foreløbigt bud på opgaven og på, om barnet på nuværende tidspunkt passer ind på Kilden i forhold til dets udviklingsperspektiv og børnegruppen.

For børn fra Hvidovre Kommune kommer sagen herefter i Hvidovre Kommunes visitationsudvalg, mens der for børn fra andre kommuner holdes et afstemningsmøde mellem Hvidborg, familierådgiver og meget gerne PPR. Se visitation for Skolen på Hvidborg.

Herefter går selve indskrivningsproceduren i gang som typisk vil se sådan:

 • Forældre besøger Kilden sammen med familierådgiver - og hvis de siger ja til Kilden, fortsætter proceduren.
 • To af Hvidborgs medarbejdere møder barnet i hjemmet med forældre
 • Opstartsmøde på Hvidborg med behandlerteamet, afdelingsledere, repræsentanter fra Skolen på Hvidborg og Kilden, familierådgiver, PPR og forældre
 • Barnet besøger Kilden og skole med forældrene
 • Barnet flytter ind

Samarbejde før, under og efter

Opfølgning

For børn fra Hvidovre kommune er der fast procedure for samarbejdet, der inkluderer opfølgningsmøder hver 6. uge og statusbeskrivelser fire gange årligt. For eksterne kommuner er udgangspunktet det samme, da vi har erfaring for, at den tætte opfølgning sikrer den mest intensive og målrettede indsats. Men vi drøfter altid de gensidige forventninger på afstemningsmødet før anbringelsen.

Dokumentation

Kilden benytter Dagbogsprogrammet i det daglige arbejde.

På alle opfølgningsmøder benyttes FIT til at dokumentere udviklingen set med barnets, forældres og rådgivers perspektiv.

Vores statusbeskrivelser er præcise og lette at gå til – de omhandler alene igangværende målsætninger, evalueringer, FIT-graf og ’samlet siden sidst’.