Oplysninger om Kimen


Visitation til familiebehandling i Kimen.

Hvis du har kontakt til en familie,  hvor du tænker, at en anbringelse kunne blive aktuel, så ring og drøft med forstander Marlene Stokholm, om Kimen ikke ville kunne hjælpe.

Alle sager skal efter denne første samtale på Hvidovre Kommunes børn- og familieafdelings interne visitationsmøde til drøftelse og beslutning. Når visitationsudvalget har besluttet, at Kimen kunne være den rettet indsats i en familie, kontaktes afdelingsleder i Kimen.

Indsatsen omfatter

 • Afhentning af børnene og kørsel til hjemmet bagefter 2-3 dage ugentligt
 • Eftermidagsmad og aftensmad til børnene
 • Kompenserende støtte
 • Forældrebehandling mm 5-15 timer ugentligt
 • Alt der kan være med til at forebygge og kompensere, at børnene anbringes eller kommer i yderligere mistrivsel. Fx:
  • Periodevis aftensmad til familier
  • Madpakker til børn
  • (Midlertidig) økonomisk støtte til børns fritidsaktiviteter, tøj mm
 • Koloni for børn og familier
 • Traditionsrige forældre- og familieaktiviteter.

Samarbejde og dokumentation

Kimens medarbejdere dokumenterer alt, hvad vi laver og observerer i vores arbejde med børn og familier. Hver sjette uge er der opfølgningsmøde med Kimen, forældre, rådgiver og relevante netværkspersoner – det kan være skole, SFO, sportsklub eller bedsteforældre. Forinden har Kimen skrevet en statusskrivelse af, hvordan de forløbne seks uger er gået, som vi har gennemgået med forældrene. Statusskrivelsen gennemgås på mødet og sendes til kommunen.