Oplysninger om Samværshuset


Visitation

I alle anbringelsessager sager hvor der er truffet afgørelse om samvær og kontakt jf. Lov om Social service § 71. stk. 2, 3 og 4, varetages samværsopgaven af Samværshuset på Hvidborg, medmindre særlige forhold taler imod dette.

Sagen sendes til Hvidborg på samme måde som ved andre, interne tilbud. Herefter fordeles sagen af Hvidborg til en samværskonsulent.

Familierådgiveren indkalder forældre og samværskonsulent til et opstartsmøde i god tid inden første samvær for at få synliggjort formålet med det støttede/overvågede samvær, gennemgå handleplansmålene og aftale dato for opfølgningsmøde.

Læs mere om ’Procedure for henvisning til samværsopgaver på Hvidborg’ og udfyld oplysningsskema.

Samarbejde løbende

Det er vigtigt, at samværskonsulenten altid deltager på dele af de almindelige opfølgningsmøder, dels for at kunne give en kvalificeret status/beskrivelse af samværene og dels for at kunne justere støtten således, at barnet og forældrene får mest muligt ud af støtten.

Dokumentation

Ved overvåget samvær får rådgiver en skrivelse efter hver gang.

Ved støttet samvær laver vi fire årlige statusskrivelser til rådgiver. Indholdet er altid bekendt for forældrene, og som regel gennemgår vi skrivelserne med forældrene, inden vi sender dem.