Kilden


Kilden er delt op i 2 etager med 6 store nyrenoverede værelser på hver etage. Yderligere er fællesrummene blevet renoveret og fremstår nu moderne og lækre for børn og voksne at være i. Skolen er i en ny bygget bygning (fra 2015) til formålet. Skolen og afdelingen har en have + en skolegård i mellem sig.

I Stueetagen bor der 6 børn i alderen 5 -  12 år og på 1. salen bor der 6 børn i alderen 12 - 14 år, som for en periode har brug for at komme væk hjemmefra til længere eller korterevarende behandling enten imens de er under udredning eller efter allerede endt udredning.

I Skolen kan de 12 børn fra døgnafdelingen gå, udover det kan der være 4-6 dagbehandlingsbørn i skolen.

Behandlingen både på døgnafdelingen og i skolen tager afsæt i psykodynamisk funderet miljøterapi (spejling, jeg-støtte og adfærdsregulering), nyere udviklingspsykologi samt Marte Meo. Alle børn får lagt en individuel indsatsplan af Hvidborgs psykolog med udgangspunkt i den kommunale handleplan.

I miljøterapi vægtes struktur, relationer og forudsigelighed for det enkelte barn. Formålet hermed er at give barnet mulighed for ro og overskud til egen udvikling og forandring. 

Til døgnafdelingen er der tilknyttet 11 pædagoger, til skolen er der tilknyttet 4 lærer og 3,5 skolepædagog + en fælles afdelingsleder, psykolog og socialrådgiver.

Alle børnene har mulighed for at indgå enten i Hvidborgs helhedstilbud med intern skole eller at gå i en af Hvidovre Kommunes lokale folkeskoler.

Vores hovedopgave er at skabe muligheder for, at børn og unge i relation med betydningsfulde voksne kan arbejde med egen udvikling og forandring.

Vi er af den opfattelse, at mennesket bliver til, udvikles og forandres i relationer, og derfor er vores primære fokus på det relationelle arbejde.

Vi ser barnets handlinger og adfærd som meningsfulde, og vi vil sammen med barnet finde ud af, hvad der ligger til grund for det, barnet siger og gør. Vi ser barnets væremåde som invitation til kontakt.

Hverdagen på Kilden er derfor struktureret og planlagt, og hvert barn har en individuelt tilrettelagt dagsrytme. Det er de voksnes ansvar, at barnets hverdag er i overensstemmelse hermed.

Børnesynet på Kilden + skolen

Vores menneskesyn er grundlaget for arbejdet med børnene og bygger på en holdning om, at alle børn har krav på og ret til "det gode børneliv".

På Kilden arbejder vi ud fra den overbevisning, at det enkelte individ fødes med en kerne eller essens af et selv, der udvikles i samspil med andre. Vi ser det enkelte barn som et unikt individ med egne behov og ressourcer. Barnet skal mødes ud fra egne præmisser og ikke ud fra, hvad der "passer ind" på Kilden.

Dagens gang på Døgnafdelingen:

Børnene bliver vækket og spiser morgenmad med 2 voksne fra Kilden og 2 voksne fra skolen.

Herefter bliver nogle børn fulgt i skole, mens andre går selv. Nogle børn skal i Hvidborgs skole, andre skal i forskellige skoler rundt omkring i Hvidovre.

Når skolen er slut, bliver børnene hentet af voksne fra Kilden. Eftermiddagen begynder altid med en lille pause og lidt frugt. Herefter mødes børn og voksne til en snak om, hvordan resten af dagen ser ud, hvilke voksne der er til stede, og hvem der skal sove der. Dette bliver skrevet ned i et stort skema, der hænger på væggen.

I forlængelse af skoletiden opbygges aktiviteter, der for det enkelte barn giver overskuelighed, genkendelighed og forudsigelighed. Alle aktiviteter tilrettelægges, så de bedst muligt understøtter det enkelte barns udviklingsbehov, enten individuelt eller i en større eller mindre gruppe. Nogle børn deltager i fritidsaktiviteter i lokalmiljøet.

Læs mere om skolen:

 

Ture

Kilden og skolen har hvert år en skitur i januar/februar måned  hvor hele personalet deltager. Herudover har Kilden og skolen nogle "traditionsture"- cykeltur til Dyrehaven, kanotur, fisketur og juletræstur. I sommerferien er der en ferietur i juli måneden for de børn der tilbage på afdelingen.

Forældrekontakt

Der gennemføres 2 årlige forældreaftner, hvor Kildens planer drøftes.

Herudover holdes sommer- og julefest på Kilden for forældre og børn.

Desuden findes et forældreråd, hvor 2 forældre fra Kilden kan blive valgt som forældrerådsrepræsentanter.

Forældrene vil blive tilbudt samtaler med psykolog og socialrådgiver i den tid, deres barn er indskrevet på Kilden (se mere under forældresamarbejde).

Støttet – og overvåget samvær

Da flere af vores børn og unge har brug for at have samvær med deres forældre i trygge omgivelser, har vi lavet et samværshus på Hvidborg. Her tilbyder vi børn og forældre samvær både alene som familie eller som et tilbud til kommunerne om at kendte pædagoger kan varetage støttet – eller overvåget samvær.

 

Læs mere i vores informationspjece om Kilden