Forældrearbejde


Forældrearbejdet på Kilden

Formålet med forældrearbejdet på Hvidborg, er at sikre at forældrene lader barnet at udnytte de muligheder der ligger i det behandlende miljø.
Udviklingen hos barnet forudsætter at forældrene har tillid til behandlingsarbejdet. Således kommer forældrearbejdet barnet til gode via forældrene. Formålet med forældrearbejdet er endvidere at bryde de uhensigtsmæssige samspilsmønstre i familien.
Der arbejdes på at give forældrene et nuanceret billede af deres barn, der kan fremme forældrenes afstemning i samspillet med barnet.

Forældrene tilbydes med skiftende interval samtale med psykolog og/eller socialrådgiver af 1 times varighed.
Forløbet indledes med 5 samtaler med 1 måneds interval. I denne indledende fase bydes forældrene velkommen.
Der sættes tid af til at diskutere forældrenes betænkeligheder og forventninger ved at indskrive deres barn på behandlingshjem og tid af til at indføre forældrene i behandlingsmetoderne. I de indledende samtaler dannes der et billede af familien. Styrken og arten af forældre/barn forholdet undersøges ved at lade forældrene tale frit og uddybende om deres barn og dets vanskeligheder.
Det er afgørende for forældrearbejdet at der udvikles en arbejdsalliance med forældrene, og at denne alliance opretholdes i en atmosfære af gensidig respekt, forståelse og opmuntring. Forældrenes evne til at etablere en positiv arbejdsalliance er afgørende, når der efter de indledende samtaler planlægges et interventionsforløb.

Indholdsmæssigt drejer forældresamtalerne sig om gensidig information om barnets hverdag i hjemmet og på Hvidborg, og råd og vejledning i forhold til det daglige samvær barn/forældre imellem. Samtalerne har de interpersonelle relationer i fokus.
I tillæg til forældresamtalerne deltager forældrene i forældremøder på afdelingen og ved skolekonsultationer. Når der er behov for det, primært omkring praktiske forhold, er der også telefonisk kontakt mellem hjemmet og Kilden - ved primærpædagog.