Forældreråd


Forældreindflydelse gennem forældrerådet
På Hvidborg har vi besluttet, at vi skal have et forældreråd. Forældrerådet består af forældre fra Kilden, skolen, Kimen og det Hvide hus. Repræsentanterne vælges på de enkelte afdelingers forældreaftner/møder.

Der afholdes forældrerådsmøde fire gange om året. Her mødes forældrene med forstanderen og evt. andre medarbejdere fra Hvidborg.
Forældrerådet har medindflydelse og skal høres, inden der tages beslutninger om ændringer i retningslinier for Hvidborgs pædagogiske arbejde, ændringer i personalesammensætning, institutionens budgetforslag, større ombygninger og andre større ændringer.

Forældrerådet
Ønskes kontakt til forældrerådets medlemmer, kan dette ske på nedenstående telefonnumre eller ved at kontakte Hvidborg på telefon 3678 0012 eller e-mail hvidborg@hvidovre.dk.