Velkommen til Kimen


Formentlig kigger du ind på denne side, fordi du og dit barn har fået plads på Kimen. På siden til børn kan du læse, hvad dit barn kommer til at lave, mens det går hos os. Her vil vi koncentrere os om at beskrive ting, der er målrettet dig som forælder (eller jer som forældre).

Det vigtigste for os at fortælle dig er, at vi glæder os til at se dig og lære dig og dit barn at kende. De familier, der kommer i Kimen, plejer at være meget glade for at være her. Både fordi de kan se, at deres barn får det bedre. Men også fordi du som forælder kan få en masse ud af det. Lige fra små tips til, hvordan du kan få dit barn til at hjælpe med at tage ud af bordet, til dybere samtaler med en erfaren – og forstående – familiebehandler om alt det, der kan være rigtigt svært i hverdagen.

Nedenfor kommer der nogle flere oplysninger om, hvad du kan bruge os til. Der mangler sikkert noget – men det tager vi, når vi ses.

Til top

 

Hvad er helt præcist formålet med, at jeg går i Kimen?


Det kan vi først svare på, når vi har fået alle jeres papirer og talt med både dig og din rådgiver. Derfor starter vi med at læse alt det, vi får tilsendt. §50-undersøgelsen, de rapporter der ligger og handleplanen.

Derefter holder vi et opstartsmøde med dig og din rådgiver. Fordi det er så vigtigt, at vi alle sammen taler om det samme, så læser vi handleplanen højt på mødet og snakker om den. På mødet taler vi også om, hvad der er det vigtigste i handleplanen. For det er det, vi skal starte med at tage fat på her i Kimen.

Når vi er nået dertil, så skulle det gerne stå klart for både jer og os, hvad formålet er. Og hvis I bliver i tvivl, så sætter vi os ned og kigger på det igen.

I øvrigt taler vi løbende om målet på de opfølgningsmøder med dig, rådgiver og Kimen, der holdes hver 6. uge. Her kan vi også invitere andre ind: For eksempel bedsteforældre, SFO eller skolen.

Til top

 

Hvorfor skal jeg gå i Kimen, når det er mit barn, der ikke trives?


Formentlig vil meget af det spørgsmål blive besvaret, når vi sammen får talt om handleplanen på opstartsmødet.

Vi kan også sige det på denne måde: Den allerbedste hjælp, dit barn kan få, kan det få af dig. Fordi du er dets mor eller far. Og indimellem kan forældre have brug for nogle gode råd eller noget støtte til, hvordan de bedst hjælper deres børn. Det er de råd og den støtte, vi kan give jer. Så at gå i Kimen er også en slags arbejde for jer forældre – for I skal måske øve jer i at gøre ting på nye måder. Til gengæld lover vi, at vi respekterer, at ting tager tid. Vi lover også, at vi er lige ved siden af jer undervejs, og at vi arbejder lige så hårdt som jer, for at jeres familie skal få det bedre.

Til top

 

Hvad skal der ske helt konkret?


Der er så mange muligheder, at det kan være svært at remse dem alle op. Samtaler, rådgivning, aktiviteter med hele familien, at vi tager med til skole-hjem-samtaler, at vi er med til møder med rådgiver og en masse andre ting. I får en kontaktperson her hos os, som taler med jer om, hvad der løbende giver mest mening og lægger en plan, som passer så godt som muligt ind i jeres liv.

Det vigtigste her er at sige, at vi er super fleksible og vil gøre lige netop dét, der kan hjælpe dig og din familie til at få det bedre, nærmest hvor som helst og når som helst. Så hvis du har brug for en samtale NU, fordi noget er svært, så er vi der. Eller hvis det brænder på i ferien, og du har brug for et godt råd – så ringer du uanset tidspunktet.

Det er også vigtigt at sige, at I indimellem får besøg af Kimen hjemme hos jer. Det kan være for at hjælpe jer med, hvordan I får en rolig morgen og får jeres barn/børn i skole. Eller for at I kan øve jer i, hvordan I får en hyggelig lørdag aften. Vi kommer altid kun for at hjælpe.

Til top

 

Hvad mener I med kompenserende støtte?


Ja, det er et mærkeligt udtryk. Men det betyder, at vi – udover det normale arbejde vi laver sammen med jer i Kimen – har mulighed for at hjælpe jer med at ’lukke huller’, hvis der er noget, I ikke kan få til at hænge sammen. Hvis I for eksempel i en periode ikke har overskud til at få smurt madpakker til børnene. Eller ikke orker at få lavet rigtig aftensmad. Eller overvejer at melde jeres barn ud af fodbold, fordi der ikke er penge til et par nye fodboldstøvler.

Så kan vi i en periode hjælpe, så I lige får lidt luft. Give jeres barn en madkurv med hjem med aftensmad til to dage. Eller madpakker. Eller hjælp til fodboldstøvlerne.

Målet er selvfølgelig hele tiden at få tilrettelagt jeres hverdag, så I selv kan klare tingene.

Til top

 

... Og sker der også sjove ting i Kimen?


Ja. Vi kan godt lide at arrangere fester og andre skægge ting: Vi fejrer højtiderne med børn og forældre, og vi laver særlige aftener for mødre og fædre – negleaften eller bøf & bowl. Så hygger I med de andre forældre og får en god snak lige som andre børnefamilier.

Til top