Velkommen til Samværshuset


Du kigger formentlig på denne side, fordi du skal have samvær med dit barn her i Samværshuset. Andre steder på hjemmesiden kan du læse noget mere overordnet om Samværshuset og børnecenter Hvidborg. Her på denne side har vi skrevet nogle ting, der er direkte rettet til dig som forælder. Hvis du har flere spørgsmål, så tager vi dem, når vi ses.

Det vigtigste for os at fortælle dig er, at vi gerne vil støtte dig i at få så godt et møde som muligt med dit barn. Det er altid barnet, der er i fokus i samværet. Men det er vores overbevisning, at du som mor eller far har afgørende betydning for, at dit barn har det godt, når I ses. Derfor vil vi gerne finde ud af, hvordan vi bedst muligt hjælper i situationen – selvfølgelig altid med udgangspunkt i det, der er besluttet, skal være formålet med samværet.

Til top

Tom: Samværskonsulenten og jeg samarbejder om at gøre min datter tryg.

Læs mere om Toms oplevelser af Samværshuset.

 

Er der forskel på, om samværet er støttet eller overvåget?


Ja, det er der selvfølgelig, fordi rammerne er forskelligt sat op af lovgivningen. Men det er der ikke i vores tilgang til dig som forælder. Vi ser altid på, hvilke ressourcer – kærlighed, vilje, håb, drømme, energi og stædighed – en forælder har og kan bringe ind i mødet med sit barn. Vi kigger på det, du kan, og ikke på det, du ikke kan. Og så kan du bruge os til undervejs i samværet at understøtte dig der, hvor du har brug for en hånd.

Til top

 

Hvad er før- og eftersamtaler?


Især hvis samværet er nyt eller svært, er før- og eftersamtaler gode.

Før selve samværet er der mulighed for at få talt med samværskonsulenten. Måske har du som forælder brug for at fortælle, at du har en dårlig dag og få talt om, hvordan du og konsulenten sammen kan sikre, at det ikke går ud over dit barns glæde ved at se dig. Vi som konsulenter kan også have behov for at lære dig bedre at kende og finde ud af, hvad der er vigtigt for dig, når du er sammen med dit barn.

Efter samværet kan det være rigtigt godt at sidde lidt sammen med konsulenten. Få talt om de svære følelser, få sat lys på, hvad der gik godt, og finde ud af, hvordan I næste gang – sammen – kan sørge for mere af det.

Til top

 

Fortæller I alt videre til kommunen?


Her er der forskel på overvåget og støttet samvær.

Ved et overvåget samvær skriver vi altid ned, hvad vi observerer. Efter samværet skriver vi det sammen og sender det til rådgiver. Undervejs fortæller vi jer, hvad vi skriver, så der er ikke noget hemmeligt i det

Ved støttet samvær laver vi fire gange om året en skrivelse til kommunen. Indholdet vil altid være kendt for jer forældre.

Til top

 

Særlige ønsker til samværet


Vi forsøger i høj grad ud fra den fastsatte ramme at tage højde for de ønsker eller behov, der kan være i forbindelse med samværene. Fx ved fødselsdage at sørge for, at der kan blive holdt fødselsdag med fx kage og flag, hvis I og jeres barn ønsker det.

Til top

 

Må vi videofilme?


Nogle gange er det os, der har særlige ønsker. Hvis vi kan se, at noget er svært mellem barn og forælder – eller mellem konsulent og forælder – så spørger vi om lov til at videofilme samværet. Kun til vores eget interne brug, selvfølgelig. Når vi ser videoen bagefter, opdager vi tit noget, som vi ikke havde været klar over. At konsulenten overså forælderens tegn til hende om, at nu måtte hun træde til. Eller at moren aldrig rigtigt havde reageret på, at barnet forsøgte at få hendes opmærksomhed. På den måde bliver vi klogere og kan bedre hjælpe.

Som forældre kan I selvfølgelig sige nej til at blive videofilmet.

Til top