Kimen – intensiv, forebyggende familiebehandling


Kimen er Børnecenter Hvidborgs tilbud om intensiv og individuelt tilpasset familiebehandling med mulighed for kompenserende støtte til familier i Hvidovre, hvis barn eller børn er i mistrivsel og kan være i risiko for en anbringelse. Kimen understøtter dermed Hvidovre Kommunes målsætning om en tidlig, forebyggende og effektiv indsats for udsatte børn og deres familier.

Det særlige ved Kimen er, at vi med vores erfaring og specialuddannede medarbejdere kan yde en indsats lige dér, hvor familierne har brug for udvikling og forandring. Indsatsen omfatter behandling/samtaler med forældre og barn om fx familiedynamikker og kommunikation, socialpædagogisk støtte til hjemlig struktur, praktisk støtte og guidning i hjemmet, lektielæsning, samtaler/aktiviteter med hele familien mm. Herudover en mere forældrekompenserende indsats, hvor vi i en periode kan sørge for madpakker, afholde fødselsdag, give et bad, gå med til lægebesøg osv.

Det særlige ved Kimen er også vores tilgang til familierne. Samtidig med, at vi forventer en indsats fra forældrene selv og en vilje til forandring, er vi nænsomme, omsorgsfulde og anerkendende. Vi arbejder med en forståelse af, at forandringer godt kan tage lang tid – det er komplekst at udvikle nye familiedynamikker. Vi arbejder med FIT og Marte Meo i vores bestræbelser på at bygge på familiens egne ressourcer og motivation. Alt, hvad vi laver med familien, indgår i behandlingen.

Dagligdag og fester

Vi har til huse i en bygning fra 1960’erne på Hvidborg med hyggelige og hjemlige lokaler, der både er rammen om de daglige aktiviteter og mange af de særlige arrangementer, vi afholder i løbet af året: Frisøraften, bankospil til jul, påskefrokoster og sommerfest, forældrearrangement med en oplægsholder mm.

Kimen har åbent for børnene tre hverdage fra kl. 14 til 19. I særlige tilfælde, fx akut opståede situationer, kan et barn overnatte i Det Hvide Hus – altså i kendte omgivelser og med kendte voksne.Vi er til rådighed for familierne døgnet rundt på telefonen.

Familierne er som oftest tilknyttet Kimen i en længere periode.

Til top

 

Antal pladser og målgruppe


Kimen har plads til at arbejde med 14 familier og deres børn. Målgruppen for familiebehandling er børn mellem 5 og 12 år, der over længere tid har været i mistrivsel, og hvor det vurderes, at en anbringelse kan blive aktuel.

Det bedste resultat kommer, hvis familien selv er motiveret for, at der skal ske en forandring.

Vi arbejder både med familier, der ikke i forvejen har børn hos os, og med familier, hvor et eller flere af familiens børn er tilknyttet Hvidborg på anden vis.

Læs mere om visitation.

Til top

Vi har plads til 14 familier ad gangen.

 

Rammer og omgivelser understøtter familiebehandlingen


På Børnecenter Hvidborg har Kimen sit eget hus, hvor indretningen er samstemt med vores behandlingstilgang.

Alle børn, der er knyttet til Kimen, har deres eget værelse, som de deler med to-tre andre børn i Kimen. Det betyder, at de – når de er her – har deres egen base med deres egne ting, hvor de kan have legeaftaler eller bare trække sig tilbage og have et frirum. I vores store køkken hygger vi og spiser sammen. Vi har gode badeværelser – også til karbade. Vi har Krearum, et bibliotek, puderum og rolige rum, hvor vi kan holde vores terapilignende samtaler og familiebehandling. På vores græsplæne slikker vi sol, griller og spiller spil om sommeren. Vi har en bålplads, vi forsøger at have en lille køkkenhave og vi har en skolestue, hvor børnene sidder med en lærer og laver lektier, hver gang de er her.

Fordi vi er en del af Børnecenter Hvidborg har vi samtidig adgang til legeplads, trampolin, gymnastiksal, multibane, sanserum og skønne, grønne områder.

Til top

Vi spiser altid aftensmad med børnene. Efter maden bliver de kørt hjem.

 

Hverdag og struktur med plads til akutte indsatser


For de børn, der er tilknyttet Kimen, kan en uge se sådan ud:

Der er åbent for børnene tirsdag, onsdag og torsdag. Vi henter børnene i vores egne busser kl. 14 og kører tilbage til Kimen og spiser eftermiddagsmad. Samtidig gennemgår vi dagens aktiviteter: Alle skal læse lektier, nogle skal i bad, nogle har legeaftaler, nogle skal lave FIT med deres kontaktpædagog, nogle skal i sanserummet, nogle have børnesamtaler med deres sagsbehandler, nogle skal være sammen med deres forældre og søskende. Senere laver vi aftensmad – nogle gange sammen med børnene – hvorefter vi spiser og kører dem hjem. Ved hjemkomsten taler vi helt kort dagen igennem med forældrene.

For forældrene er der i udgangspunkt en lidt bredere kontakt med Kimen hver uge. Det kan være via telefonsamtaler, hjemmebesøg, samtaler i Kimen, møder med sagsbehandler eller en snak på en gåtur om indsatsen, familiens trivsel og aktuelle støttebehov.

Derudover hjælper/deltager Kimen f.eks. i aktiviteter i weekenden med hele familien, tøjindkøb, deltagelse i skole-hjem-samtale, holde i hånden ved et tandlægebesøg, køre til og fra et møde i psykiatrien osv.

Ofte kommer forældre – og eventuelle hjemmeboende søskende – her, når deres indskrevne barn er i Kimen. Så har vi mulighed for at være sammen med børnene, hvor vi uden de store forklaringer viser forældrene, hvordan man kan gøre.

Vi har en række traditioner året rundt. Vi fejrer højtiderne, og hver sommer er vi en uge på koloni.

Hver pædagog er kontaktpædagog for to familier, som de har en særlig tæt kontakt med. Alle medarbejderne i Kimen kender dog alle børn og familier godt, og er alle i stand til at hjælp og støtte børnene og deres forældre.

Kimen er som oftest omkring familierne 5-15 timer pr. uge, og alle børn kommer i huset 1-3 dage om ugen.

Til top

Nogle gange skal der bare lægges neglelak på både voksne og børn.

 

Faglighed er anerkendende og ressourceorienteret


Kimen har den samme overordnede, faglige tilgang, det samme menneskesyn og de samme værdier som resten af Børnecenter Hvidborg. Vi benytter både FIT og Marte Meo i vores ressourceorienterede og anerkendende måde at se samspillet forældre-børn (og samspillet pædagog-forældre-børn) på, og vi arbejder lige godt i Kimens lokaler, hjemme hos familierne og i lokalmiljøet.

Vores medarbejdere er erfarne og specialiserede i at arbejde med helhedsfokuseret og tværfaglig familiebehandling med inspiration fra løsningsorienterede og narrative metoder. De fleste er uddannede pædagoger, og derudover har vi en cand.pæd.soc, en socialrådgiver og én (snart to) familiebehandlere. To pædagoger er ved at uddanne sig til Marte Meo-behandlere.

Når en familie indskrives i Kimen, holdes opstartsmøde med rådgiver og forældre, hvor handleplanen læses højt, og hvor vi taler med forældrene om, hvordan Kimen arbejder.

Herefter taler vi ind i familiens konkrete og aktuelle støttebehov.

Til top

Vi ser de enkelte børn og spejler dem, så de også ser sig selv.

 

Samarbejde udadtil


Vores vigtigste samarbejdspart er børnenes forældre. Deres indsats er forudsætningen for, at barnet kommer i trivsel og udvikling. Vi samarbejder i Kimen, i forældrenes hjem, i fælles aktiviteter med børn og forældre, med børnene alene, med forældrene alene, og når vi sammen deltager i møder omkring barnet i skolen eller SFO’en.

Vi samarbejder med alle de instanser, som kan have indflydelse på barnets trivsel og udvikling: bedsteforældre, netværk, SFO, skole, fritidsaktiviteter, psykiatri, læge m.fl.

Til top

Vores samarbejde med børnenes forældre er ofte langvarigt, og bliver tættere og tættere, jo mere vi lærer dem at kende - og de os.