Samværshuset på Hvidborg– mange og fleksible ydelser


Samværshuset er Børnecenter Hvidborgs tilbud, når børn i Hvidovre skal være sammen med deres forældre under enten overvågede eller støttede former.

Samværshuset har hyggelige og velegnede lokaler til rådighed midt i Hvidborg. De to samværskonsulenter kører derudover også hjem til forældre, plejeforældre eller døgninstitution/opholdssted, når børn og forældre skal se hinanden. Rammen fastsættes af familierådgiveren, men vi er fleksible med hensyn til både tid på dagen og måden, børn og forældre er sammen på – traditionelle besøg, ture til Zoologisk Have, første skoledag eller fødselsdage. Søskende og bedsteforældre er ofte en del af opgaven.

’Samvær’ efter §71 i serviceloven falder juridisk i to former – enten overvåget eller støttet. I virkeligheden arbejdes med flere former, fx overvåget samvær med (frivillig) støtte og tryghedssamvær, hvor konsulenten kan tilkaldes via telefon. Herudover lægger konsulenterne vægt på – i dialog med familierådgiver og forældrene – at få defineret målet med samværet. Er målet at relationsbevare eller relationsudvikle? Ønsker forvaltningen observationer af relationen barn-forældre? Har forvaltningen overvejelser om og ønsker til, hvordan konsulenten skal indgå i mødet mellem barn og forældre?

Samværshuset arbejder ressourceorienteret med særlig vægt på det narrative og eksternaliserende og med den tilgang, at forældre – og kontakten med forældre – er vigtig for anbragte børn. Vi benytter Marte Meo og tilbyder altid før- og eftersamtaler til forældrene. Fordi vi er en del af Børnecenter Hvidborg, har vi adgang til supervision og sparring internt og her-og-nu.

Til top

 

Målgruppe


Vores tilbud er rettet mod familier med børn fra 0 til 18 år, der både kan være frivilligt anbragt og anbragt med tvang.

Læs mere om visitation.

Til top

Samværshuset kan benytte alle Børnecenter Hvidborgs mange udendørsfaciliteter

 

Rammer og omgivelser understøtter det gode møde


Samværshuset på Hvidborg er en gammel, moderniseret villa på Børnecenter Hvidborgs store grund midt i Bredalsparken i Hvidovre. Huset har en række hyggelige familierum, hvor den enkelte familie kan mødes og lege, hygge sig, spille spil og se film under rammer, der er så hjemlige og afslappede som muligt. Vi har et fælleskøkken, hvor forældre og barn kan lave mad sammen – men der er også mulighed for, at forældrene kan have mad med hjemmefra til besøget.

Foran huset er der en terrasse, familierne kan benytte. Familierne har adgang til Hvidborgs legeplads, trampolin mm og dejlige, grønne områder.

Til top

Vi har hyggelige familierum og legesager

 

Samværshusets tilgang giver tryghed og udvikling


For os er det vigtigt, at forældre og børn er trygge ved os, og at vi har afstemt opgave og mål med forældre og familierådgiver.

Derfor indleder vi altid en ny opgave med et møde med familierådgiveren og forælderen/forældrene, hvor vi får talt opgaven og målene for samværene igennem. Vi holder derudover møde med barnets primære omsorgsperson og eventuelt barnet (afhængig af alder) for at lytte til, hvad der vil være hjælpsomt for barnet. Ved dette møde kan barnet også se samværshuset, hvor det skal være sammen med sine forældre.

Hvis det er besluttet, at der skal være før- og eftersamtaler med forælderen/forældrene, forberedes besøget med samværskonsulenten. Bagefter kan samtalen bruges til at forældrene får talt oplevelser og følelser fra besøget igennem med konsulenten.

Det er som regel den samme konsulent, der er med under besøgene.

Til top

 

Faglighed med vægt på anerkendelse og ressourcer.


Samværshuset på Hvidborg har den samme overordnede faglige tilgang, det samme menneskesyn og de samme værdier som resten af Børnecenter Hvidborg. Vi benytter også metoden Marte Meo i vores ressourceorienterede og anerkendende måde at se samspillet forældre-børn (og samspillet konsulent-forældre-børn) på.

Under besøget er vi dialogskabende og anerkendende og forsøger at bidrage til at skabe en stemning, hvor stjernestunder er mulige, og hvor der er grobund for udvikling.

De to samværskonsulenter, der er henholdsvis pædagog og socialrådgiver, er begge familiebehandlere, og den ene er i gang med en efteruddannelse som Marte Meo-terapeut.

Til top

 

Samarbejde udadtil


Samværskonsulenterne samarbejder med en række fagpersoner, der har betydning for opgaven: Fx plejefamilier, familieplejekonsulenter, rådgivere og tolke.

Til top