Beskrivelse af Hvidborg


Hvidborg er et center for børn og familier med 3 tilbud til børn og unge, samt deres familier.

  • Vi har et Helhedstilbud med intern skolen og familiebehandling + støtte samvær for 12 børn og unge fra hele Danmark.
  • Vi har et Børnefamiliehus - Kimen, som er et kompenserende og forbyggende tilbud for 14 børn og familier i Hvidovre.
  • Vi har et Barndomshjem - Det Hvide hus, for 7 børn og unge fra Hvidovre.

Driftsherrer
Hvidborg er drevet efter Servicelovens § 51 og ved overenskomst mellem LIVSVÆRK og Hvidovre Kommune.

Hvidborgs målgruppe
Hvidborgs målgruppe er primært normalt begavede børn i alderen 5 - 14 år ved indskrivning med væsentlige behov i relation til psykiske, emotionelle og sociale problemer.

Menneskesyn:

  • Vi vil sikre at alle børn behandles med respekt og ud fra den enkeltes individuelle behov - men hvor kernen er ”fællesskabet som forandringsmiljø”.
  • Vi har en nysgerrig holdning- der bygger på en ægte interesse for at forstå den anden og for at fremme den andens udforskning af sig selv.
  • Vi mener at det fremmer trygheden, at vi er tydelige med hensyn til vores egne reaktioner og refleksioner, på en omsorgsfuld og empatisk måde.