Historie


Hvidborg er oprindeligt et "landsted" ejet af forlystelsesetablissementet Lorrys ejer, Louis Fejlberg. I tyverne skiftede stedet ejer et par gange; bl.a. blev huset solgt til Louis Fejlbergs kone, som i 1929 solgte ejendommen til KFBU.

Den 1. april 1930 blev 12 unge mennesker overflyttet fra en mindre institution på Valbygårdsvej til Hvidborg, som dermed startede som et ungdomshjem med gartneri, værksteder m.v. til beskæftigelse af de unge. I begyndelsen boede alle de unge mennesker på 1. sal i hovedbygningen på en sovesal, men efter flere ombygninger blev der med tiden skabt tre afdelinger med plads til 8 -11 unge pr. afdeling.

I 1953 blev Stubben bygget som en udbygning af hovedbygningen, og i 1966 blev Skoven bygget som en udslusningsafdeling eller "lærlingeafdelingen", som den blev kaldt. I denne periode blev Hvidborg ledet af den i de indviede kredse legendariske forstander Fisker. I 1970 blev Hvidborg omstruktureret til et skolehjem for drenge i alderen 12 -18 år, men i perioden 1985 til 1989 blev Hvidborg skabt som et behandlingshjem med 16 døgnpladser og 14 dagpladser. I 2007 blev Hvidborgs dagafdeling lukket som et følge af kommunalreformen.