Personale


Hvidborgs personalesammensætning

Personalet er sammensat på følgende måde:

  • forstander
  • Afdelingsledere
  • pædagoger  + pædagogpraktikanter på hver afdeling
  • lærer + skolepædagoger 
  • psykolog
  • socialrådgiver
  • kontorpersonale 
  • køkken/rengørings personale
  • pedel + pedelmedhjælper
  • vikarer i nødvendigt omfang