Mødeaktiviteter


Lokalbestyrelsesmøde       
4 gange årligt
 
Forældrerådsmøde
4 ordinære møder
 
Visitation                         
Løbende
 
Ledergruppemøde  
Hver anden torsdag
 
Afdelingsmøder, supervision, Indsats og målsætningsmøder for afdeling Kilden + skolen
Tirsdag

Skolemøde 
Mandag
 
Børnefamiliehuset
Indsats og målsætningsmøde: Mandage
Afdelingsmøde/supervision: fredage
 
Bardomshjemmet
Onsdag
 
Fælles Institutionsdag/kursusdag
4 gange årligt (fredag)
 
Introkursus                                   
1 gang årligt ved 4 eller derover nyansættelser
  
MEDudvalgsmøde
Den sidste tirsdag i hver måned