Visitation


Visitation
Institutionen modtager sagsakter fra Hvidovre Kommune eller direkte fra den implicerede kommune.
Der laves en intern visitation af sagerne med anbefaling af tiltag i forhold til sagen (forstander, viceforstander/psykolog).
Efter den interne visitation, laves endelig visitation i samarbejde med Hvidovre kommune.
Opnås der enighed om placering på Hvidborg, går den interne indskrivningsprocedure i gang.
 
Indskrivning

Hvidborgs indskrivningsprocedure sker over 6 faser, efter det er besluttet, at barnet skal starte på Hvidborg.
Fase 1. og 2. kan være sammenfaldende.
 
1. Møde med sagsbehandler
Deltagere: Sagsbehandler, socialrådgiver og psykolog
Formål:

 • Etablere kontakten med sagsbehandler
 • Afklare sagsakternes problemstillinger
 • Gennemgå kommunens handleplan
 • Placere arbejdsopgaver i indskrivningsfasen samt aftale datoer for det videre indskrivningsforløb
2. Møde med sagsbehandler og forældre 
Deltagere: Sagsbehandler, forældre, socialrådgiver og psykolog
Formål:
 • Præsentere Hvidborgs tilbud for forældrene
 • Vise afdeling og skole frem
3. Møde med forældre og barn i hjemmet
Deltagere: Socialrådgiver og psykolog
Formål: Indhente viden om forældrenes/barnets forståelse af, hvorfor barnet er visiteret til Hvidborg.
 
4. Informationskonference
Deltagere: Afdelingsleder, -pædagoger, afdelingstilknyttede lærere, praktikanter samt socialrådgiver og psykolog
Formål:
 • Introducere barnets sagsakter til personalet med bl.a. en social anamnese
 • Fremlægge og gennemgå en foreløbig behandlingsplan
5. Besøg af forældre og barn på afdelingen
Deltagere: Forældre og barn, afdelingsleder, primærpædagog samt socialrådgiver og/eller psykolog
Formål:
 • Præsentation af afdelingen
 • Etablere kontakt mellem forældre/barn og personalet på afdelingen
 • Indskrivningsdato aftales
 • Introducere barnets sagsakter til personalet med bl.a. en social anamnese

Barnets første tid på institutionen

Den første tid - 14 dage - barnet er er på institutionen, er det en vigtig opgave – først og fremmest for primærpædagogen, men også for de øvrige pædagoger – at barnet får den opmærksomhed, omsorg og hensyn, der er nødvendig for at føle sig tryg og for at lære de nye forhold at kende. For at starte en relationsopbygning er primærpædagogen derfor sammen med barnet de tre første dage, barnet er på institutionen. Opgaven er på en tryg måde at introducere barnet til de nye omgivelser og kunne give svar på de mange spørgsmål, barnet måtte have, samt hjælpe barnet med at handske de mange bekymringer en indflytning på en institution medfører for et barn.
Pædagogen sørger for, at barnet flytter ind på sit værelse, hjælper med indretning, viser rundt på institutionen og området og introducerer barnet til alt det øvrige personale. Barnet er med i skolen fra første dag, men kun i enkelte timer og med støtte fra primærpædagogen.