Oplysninger om tilbuddet


Indsatsen omfatter

  • Heldagsskole med fuldt timetal og god normering
  • Skoledagbehandling af uddannede lærere og socialpædagoger
  • Undervisning i alle fag – med fokus på dansk, matematik og engelsk
  • 1 ugentlig tematurdag
  • Tæt samarbejde med PPR, talepædagoger og den lokale folkeskole Risbjergskolen
  • Skole/hjemsamtaler
  • 2 lejrskoler om året
  • For børn på Kilden: samarbejde om behandlingen mellem skolen og Kilden.

Visitation

Elever fra Kilden

Alle børn, der starter på Kilden, vil som udgangspunkt samtidig starte på Skolen På Hvidborg. Visitationen til skolen foregår derfor sideløbende med visitationen til Kilden.

Dagelever fra Hvidovre

4 gange om året afholder Hvidovre kommunes skoleafdeling og børnefamilieafdeling visitation til skole/dagbehandling – her bliver der bl.a. peget på børn, der kunne profitere af skole/dagbehandling på Skolen på Hvidborg. Sagen bliver sendt til forstanderen, som drøfter målgruppevurdering med skoleleder og Børnecenter Hvidborgs psykolog. Herefter begynder indskrivningsproceduren.

Ønskes plads til dagbehanding, kontakt forstander Marlene Stokholm.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt forstander Marlene stokholm.