Helhedstilbudet – Kilden

Intensiv døgnbehandling med intern skole og familiebehandling

På Kilden bor der 12 børn og unge i alderen 5- 14 år. Kildens primære opgave er behandling i et døgnmiljø. Behandlingen kan være af kortere eller længere varighed. Kildens tilbud indeholder også støttet - og overvåget samvær samt familiebehandlingsopgaver og støtte til udslusning til hjemmet eller plejefamilie.

Børnefamiliehuset – Kimen

Frirum for børn og deres familier

I børnefamiliehuset har 14 børn og deres familier deres daglige gang. Børne/familiehuset er et forebyggende og kompenserende tilbud, der sigter mod at undgå anbringelse af familiens børn. Børne/familiehuset skaber en tryg "hverdags-base", bidrager til udvikling af forældrerollen samt sikrer, at barnets behov tilgodeses.

Barndomshjemmet

Det Hvide Hus - et hjem for 7 børn og unge.

Børnene skal som udgangspunkt skal være anbragt længerevarende udenfor hjemmet. Det er børn der har så stor tilknytning til nærmiljøet at det vil være bedst for dem at blive i Hvidovre og følge deres skole, fritidsliv og kontakten til deres familie og netværk. Grundtanken er at børnene skal vokse op og udgøre en "søskendeflok".

Professionel behandling

Hvidborgs primære opgave

Her kan ansøgere, sagsbehandlere, medarbejdere, studerende, andre institutioner og øvrige interessenter dykke ned i vores faglighed.

Visitation

Alle henvendelser modtages

Ring på 36780012/28435974 eller skriv på hvidborg@hvidovre.dk

Socialtilsyn

Den nyeste socialtilsynsrapport:

Tilsynsrapport 29. november 2017