DRIFTOVERENSKOMST MED HVIDOVRE

Læs mere om Hvidborgs driftsoverenskomst her.

Børnecenter Hvidborg er en integreret del af Hvidovre Kommunes strategi ’Lige Muligheder’, der har til formål at sikre en tidlig, forebyggende og effektiv indsats for børn og unge i Hvidovre Kommune. Strategien er udviklet i et partnerskab med Socialstyrelsen og Haderslev og Herning Kommuner fra 2015-2017.

For Hvidborg betyder det tættere samarbejde med Hvidovre Kommune – og hele det ’mindset’, der følger med – at:
• Familierne er kommet langt mere i fokus
• Vi tager udgangspunkt i ressourcer og muligheder i barnets og familiens netværk og lokalmiljøet
• Vores faglige tilgang og metodevalg afspejler det nye mindset – blandt andet FIT
• Vi har tættere opfølgning mellem tilbud, familie og rådgiver – ofte hver 6. uge
• Alle vores indsatser har fokus på at bevæge sig ned ad indsatstrappen.
• Vores behandlingsinstitution Kilden er omlagt til et intensivt, tidsafgrænset og familieinddragende tilbud
• Vi har oprettet det anbringelsesforebyggende familietilbud Kimen og opholdsstedet Det Hvide Hus med mulighed for langvarige anbringelser