METODER

På Hvidborg arbejder vi ikke efter én bestemt metode. Vi tror ikke på, at der findes en enkelt metode, som kan bruges på alle børn, alle familier og alle udfordringer.

Derfor anvender vi forskellige metoder og tilgange på vores forskellige afdelinger. Vores metoder er altid – uden undtagelse – tilpasset de enkelte afdelinger, børnenes behov og selvfølgelig de familier, som er en del af Hvidborg.

Omsorg er en stor del af alle vores metoder og også omsorgen er individuelt tilpasset. For vores børn og familier har individuelle behov og dem gør vi os umage med først at undersøge og derefter imødekomme.

Exitplanen for alle børn er en styrepind her på Hvidborg og vi sørger allerede for fra start at lave en plan for, hvordan barnet og familien sluses ud i verden igen. Det er nemlig vigtigt for os, at ingen bliver tabt eller glemt i systemet. Vi har derfor altid fokus på, at børnene skal tilbage til deres familie eller andre trygge voksne og til deres hverdag igen.

Hvis du vil læse mere om vores metoder, kan du gå ind på de enkelte afdelinger og blive klogere på, hvordan vi arbejder.