HVIDBORGS HISTORIE

Læs om Hvidborgs historie og udvikling.

Børnecenter Hvidborg, der ligger på en godt 28.000 kvadratmeter stor grund, emmer både af Hvidovre-historie og af udviklingen inden for børneforsorgen.

Oprindeligt hørte den store grund til Bredalsgården. I dag ligger den som en lille grøn oase midt i boligbebyggelsen Bredalsparken.

Hvidborgs ældste bygning – den palæagtige, hvide bygning, der i dag huser Det Hvide Hus – blev bygget som ny hovedbygning til gården i slutningen af 1890erne. I 1901 måtte den daværende ejer af Bredalsgården sælge hovedbygningen og fem tønder land fra. Køberen var Louis ’Lorry’ Fejlberg og hans kone Marie, der de efterfølgende år dyrkede grøntsager til forlystelsesetablissementet Lorry her. I samme periode omdøbtes hovedbygningen til Hvidborg.

KFBU

Efter Lorry Fejlbergs død i 1917 solgte Marie Fejlberg i 1929 Hvidborg til Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge (KFBU), og i 1930 startede KFBU et ungdomshjem med gartneri, værksteder mv for 12 unge mennesker. Med tiden blev der skabt tre afdelinger med plads til 8-11 unge pr. afdeling.

I 1950’erne og 1960’erne opførtes flere bygninger på grunden. Forstanderboligen er senere blevet solgt til Bredalsparken, der benytter bygningen som beboerhus.

I 1970 blev Hvidborg omstruktureret til et skolehjem for drenge i alderen 12-18 år, og fra 1985-1989 et behandlingshjem med intern skole med 16 døgnpladser og 14 dagpladser under det daværende Københavns Amt. Dagpladserne lukkede i 2008 som følge af kommunalreformen, hvor Hvidborg fik driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune. Hvidborg – der nu kaldte sig Behandlingshjemmet Hvidborg – bestod herefter og indtil 2012 af to døgninstitutioner med en intern skole. I 2012 slog de to sig sammen til én døgninstitution – Kilden.

15-ÅRIG KONTRAKT MED HVIDOVRE KOMMUNE

Hvidborg har siden 2012 været igennem en udviklingsproces både pædagogisk og bygningsmæssigt i samarbejde med LIVSVÆRK – som KFBU skiftede navn til i 2014 – og Hvidovre kommune. I dag består Børnecenter Hvidborg af fem tidssvarende tilbud i nyrenoverede bygninger og moderne, faglige miljøer: Kilden, Det Hvide Hus, Skolen på Hvidborg, Familiehuset og Samværshuset.

Bygningerne ejes fortsat af LIVSVÆRK, som Børnecenter Hvidborg er et af de ældste medlemmer af. Tilknytningen til Hvidovre Kommune blev forstærket i 2017 med indgåelse af en 15-årig kontrakt om driftsoverenskomsten.