VISION OG VÆRDIER

Børnecenter Hvidborg er et særligt sted. Det kan mærkes i stemningen, i alle vores bygninger, i måden der kommunikeres på, i relationerne, i måden vi arbejder på og på maden der serveres. Vi ønsker, at alle familier og børn, der er i berøring med os, skal mærke dette særlige og føle sig inkluderede lige fra det øjeblik, de har den første kontakt med os.

Vi har altid familien i fokus og ser barnets netværk som vores vigtigste medspiller og samarbejdspartner. Vores vigtigste overordnede værdier er:

Børn skal helst vokse op i en familie.

Derfor ​arbejder vi med en tydelig exitplan for alle børn, så de hurtigst muligt kan komme hjem og bo hos familie eller andre trygge voksne. Indtil da er vi deres trygge base og vigtige relationer i tæt samarbejde med barnets andre voksne – i det omfang det kan lade sig gøre.

Børnenes vigtigste voksne skal samarbejde tæt​.

Derfor er én af vores vigtigste opgaver at få børnenes familier til at føle sig anerkendt og vigtige i mødet med Børnecenter Hvidborg og alle ansatte. Det gør vi ved at holde løbende møder, at inddrage dem i forståelse af barnet og ved at invitere til arrangementer, hvor vi har det hyggeligt sammen.

Børn og forældre har ret til at få det bedre og udvikle sig i eget tempo.

Derfor har vi ikke en firkantet plan, der kan trækkes ned over alle børn og familier. Vi tror på, at det særlige ved et barn og dets familie, skal mødes af særlige metoder, tilgange og teorier. Vi tilpasser altid den individuelle plan til netop de mennesker, der står overfor os. Udvikling sker i samspil med dem.

Børnenes deltagelse i almenlivet skaber udvikling​.

Derfor er Børnecenter Hvidborg ikke lukket om sig selv. Vi opfordrer altid til at lokalmiljøet bruger os og vores faciliteter og vi har også samarbejde med den lokale folkeskole. Det bedste møde med andre børn, sker netop i det liv, der leves i området og der ser vi en stor udvikling og ressource.