DEL AF LIVSVÆRK

Børnecenter Hvidborg er en del af Landsforeningen LIVSVÆRK, der har mere end 120 års erfaring i at udvikle sociale aktiviteter og tilbud.

livsværkBørnecenter Hvidborg er en del af landsforeningen LIVSVÆRK. Vi har driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune efter Servicelovens §51.

Hvidborg har siden 2012 været gennem en udviklingsproces i samarbejde med LIVSVÆRK og Hvidovre Kommune, så vi både fagligt, økonomisk og tilbudsmæssigt er rustet til at yde en optimal indsats for de børn og familier, vi har indskrevet.

I dag består Hvidborg af fem tidssvarende tilbud; en behandlingsinstitution, en skole, et opholdssted, et forebyggende familietilbud og et samværshus – alle i nyrenoverede og moderne miljøer. De fem tilbud har barnet i centrum og bygger på samme menneskesyn, værdier og faglighed, og ledelse og medarbejdere samarbejder på tværs om kompetenceudvikling, sparring og de enkelte børns og familiers trivsel og udvikling.

EN DEL AF LIVSVÆRK

Børnecenter Hvidborg er en del af Landsforeningen LIVSVÆRK, der har mere end 120 års erfaring i at udvikle sociale aktiviteter og tilbud, og hver dag arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for udsatte børn, unge, voksne og familier i Danmark. LIVSVÆRK er en non-profit organisation, der består af en række selvejende institutioner og tilbud, hvor LIVSVÆRKs hovedkontor understøtter organisationsdrift og udvikling af aktiviteter.

At være en del af LIVSVÆRK forpligter og betyder, at vi arbejder ud fra en ramme, hvor vi:

• Sætter mennesket i centrum.
• Deler viden på tværs af institutioner.
• Leverer kvalitet i opgaveløsningen.
• Skaber genkendelighed på tværs af institutioner.
• Understøtter kompetente frivillige bestyrelser.
• Har faglige netværk på leder –og medarbejderniveau.

Vores hverdag er kendetegnet ved:

Klare værdier og faglighed
Udvikling og kvalitet
Stærkt netværk
Sikker økonomisk drift
Rådgivning om HR og jura
Rådgivning om byggesager