tILSYN OG RAPPORTER

Læs mere om tilsyn på Børnecenter Hvidborg.

Kilden og Det Hvide Hus hører under Socialtilsyn Hovedstaden og modtager én samlet tilsynsrapport.
Uanmeldt tilsynsbesøg den 31. oktober 2023
Anmeldt tilsyn den 31. maj 2023

Hvidovre Kommune fører skoletilsynet med Skolen på Hvidborg.
Tilsyns på Skolen September 2023

Styrelsen for Patientsikkerhed:

Tilsyn December 2023

Hvidovre Kommune fører tilsyn med Familiehuset.

Herudover har vi blandt andet tilsyn fra:

Arbejdstilsynet
Fødevarestyrelsen
Datatilsynet
Legeplads- og gymnastiksalstilsyn