tILSYN OG RAPPORTER

Læs mere om tilsyn på Børnecenter Hvidborg.

Kilden og Det Hvide Hus hører under Socialtilsyn Syd og modtager én samlet tilsynsrapport.
Uanmeldt tilsyn 29-1-2020
Anmeldt tilsyn 5-8-2019

Hvidovre Kommune fører skoletilsynet med Skolen på Hvidborg.
Den seneste skoletilsynsrapport.

Hvidovre Kommune fører tilsyn med Familiehuset.

Herudover har vi blandt andet tilsyn fra:

Arbejdstilsynet
Levnedsmiddelkontrollen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Datatilsynet
Legeplads- og gymnastiksalstilsyn