Familiehuset Forældre2024-01-12T23:04:41+00:00

FAMILIEHUSET FORÆLDRE

Læs mere om Familiehuset her, hvis din familie har fået plads og du gerne vil vide mere.

Formentlig kigger du ind på denne side, fordi I som familie er visiteret til Familiehuset. På siden til børn kan du læse hvordan vi arbejder og hvor vi fysisk hører til.

Nedenfor kommer der nogle flere oplysninger om, hvad du kan bruge os til. Der mangler sikkert noget – men det tager vi, når vi ses. Du er altid velkommen til at stille alle de spørgsmål, du har til os.

Familiehusets forældre FAQ

Hvad er helt præcist formålet med, at jeg er tilknyttet familiehuset?2024-01-12T22:10:34+00:00

Det kan vi først svare på, når vi har fået alle jeres papirer og talt med både dig og din rådgiver. Derfor starter vi med at læse alt det, vi får tilsendt. §50-undersøgelsen, de rapporter der ligger og handleplanen.

Derefter holder vi et opstartsmøde med dig og din rådgiver. Fordi det er så vigtigt, at vi alle sammen taler om det samme, så aftaler vi nogle mål for den første periode og aftaler hvordan vi sammen følger op på om det vi har gang i, hjælper.

Når vi er nået dertil, så skulle det gerne stå klart for både jer og os, hvad formålet er. Og hvis I bliver i tvivl, så sætter vi os ned og kigger på det igen.

I øvrigt taler vi løbende om målet på opfølgningsmøder med dig, familierådgiverrådgiver og din tilknyttede familiekonsulent. Hvor ofte disse møder afholdes, aftales på opstartsmødet. På de løbende opfølgningsmøder kan vi også invitere andre ind: For eksempel bedsteforældre, SFO eller skolen.

Hvorfor skal jeg være tilknyttet familiehuset, når det er mit barn, der ikke trives?2023-05-23T21:15:07+00:00

Formentlig vil du få besvaret det spørgsmål, når vi sammen får talt om målene på opstartsmødet.

Vi kan også sige det på denne måde: Den allerbedste hjælp, dit barn kan få, kan det få af dig. Fordi du er dets mor eller far. Og indimellem kan forældre have brug for nogle gode råd eller noget støtte til, hvordan de bedst hjælper deres børn. Det er de råd og den støtte, vi kan give jer. Så at være tilknyttet Familiehuset er også en slags arbejde for jer forældre – for I skal måske øve jer i at gøre ting på nye måder. Til gengæld lover vi, at vi respekterer, at ting tager tid. Vi lover også, at vi er lige ved siden af jer undervejs, og at vi arbejder lige så hårdt som jer, for at jeres familie skal få det bedre.

Hvad skal der ske helt konkret?2023-05-23T21:16:11+00:00

Der er så mange muligheder, at det kan være svært at remse dem alle op. Samtaler, rådgivning, aktiviteter med hele familien, at vi tager med til skole-hjem-samtaler, at vi er med til møder med rådgiver og en masse andre ting. Det er noget vi aftaler sammen med familierådgiveren når vi starter. I får en familiekonsulent her hos os, som taler med jer om, hvad der løbende giver mest mening og lægger en plan, som passer så godt som muligt ind i jeres liv.

Det vigtigste her er at sige, at vi er super fleksible og vil gøre lige netop dét, der kan hjælpe dig og din familie til at få det bedre.

Hvad mener I med kompenserende støtte?2023-05-23T21:16:55+00:00

Ja, det er et mærkeligt udtryk. Men det betyder, at vi i nogen situationer– udover det normale arbejde vi laver sammen med jer i Familiehuset – har mulighed for at hjælpe jer med at ’lukke huller’, hvis der er noget, I ikke kan få til at hænge sammen. Hvis I for eksempel i en periode ikke har overskud til at få smurt madpakker til børnene. Eller ikke orker at få lavet rigtig aftensmad. Det vil ligesom de øvrige ting vi laver, være noget som vi aftaler sammen med jeres familierådgiver.

Så kan vi i en periode hjælpe, så I lige får lidt luft. Give jeres barn en madkurv med hjem med aftensmad til to dage. Eller madpakker.

Målet er selvfølgelig hele tiden at få tilrettelagt jeres hverdag, så I selv kan klare tingene.

Vi var ikke nået hertil uden Familiehuset.

Den ældste led af separationsangst og ville ikke i skole. Den yngste blev meget udadreagerende, kunne ikke sætte ord på sine følelser og knyttede sig hverken til voksne eller andre børn. I skolen gik meget af tiden med enten at sidde på kontoret eller blive hentet af Lise. Familierådgiveren bragte Familiehuset på banen. Kunne det være noget for pigerne, mens hun selv afsonede de sidste fem måneder i udslusningspensionen? Læs mere

Lise - mor til to piger på 12 og 9 år

Læs om børnenes oplevelse med Familiehuset og få svar på spørgmål.

Læs om fagfolks oplevelse med Familiehuset og få svar på spørgmål.

Go to Top