Skolen Forældre2022-10-10T08:44:10+00:00

sKOLEN FORÆLDRE

På vores skole er jeres barns trivsel og udvikling i fokus. Vi samarbejder med jer forældre om at skabe en bedre og gladere fremtid for jeres barn.

Velkommen til skolen på Hvidborg

Du kigger formentlig på denne side, fordi du og kommunen enten overvejer eller har besluttet, at dit barn skal starte her på skolen. Andre steder på vores hjemmeside kan du læse mere overordnet om skolen og om Børnecenter Hvidborg. Her har vi samlet nogle informationer rettet mod dig som forælder.

Det vigtigste for os at få fortalt dig er, at vi tager både jer og jeres børn meget alvorligt. Når I kommer til os, er det som regel, fordi jeres barn har haft dårlig trivsel i sit tidligere skoletilbud. Vi sætter os dybt ind i jeres barns situation og baggrund og vil gøre alt, hvad vi kan, for at jeres barn kommer i trivsel igen og forhåbentligt på sigt kan sluses tilbage i folkeskolen.

Vi vil være ærlige og sige, at det også kræver noget af jer. At I med andre ord hjælper os med at hjælpe jeres barn. Og at I støtter op om de initiativer, vi tager, og fortæller os, hvis der er noget, I ikke synes, fungerer.

Skolen forældre FAQ

Hvordan bliver vi inddraget i hverdagen?2022-11-17T09:45:09+00:00

Det er meget forskelligt fra barn til barn, hvad der giver mening og hvad der er behov for. Lige nu har vi fx haft en forælder, der i en indkøringsperiode har været med i skole de første timer, for at barnet fik den bedst mulige start. Andre forældre når vi lige at veksle lidt ord med, når deres barn kommer om morgenen. Det er med til at gøre, at vi er en tryg skole for dit barn og dig.

Vi har som regel kontakt hver uge over telefonen – og dagligt, hvis der i perioder er behov for det. Men I vil ikke opleve, at vi ringer hver dag for at fortælle, hvad der er svært. De fleste problemer tager vi på skolen, og når skoledagen er ovre, venter en ny, frisk dag med nye glæder og udfordringer.

Hvordan bliver vi inddraget i det mere formelle?2022-11-17T09:44:21+00:00

I modtager hver uge et ugebrev med beskrivelse af den kommende uge for den klasse, jeres barn går i.

Vi holder skole-hjemsamtaler to gange om året, der handler om både det sociale og det faglige.

Herudover er der to forældremøder om året med informationer om skolens gang. Her møder I også de andre forældre. Det er også med til at skabe en tryg skole for jeres barn.

… og er der også noget sjovt at glæde sig til?2022-11-17T09:43:33+00:00

Ja da. Selvfølgelig mest for jeres børn. Vi har en ryste-sammen-dag for alle elever på skolen, vi holder fastelavn, vi har en årlig cykeltur til Dyrehaven, vi tager på fisketur på Øresund, vi har to årlige hytteture/lejrskoler, og vi er med på Orøstrands idrætslejr.

I forældre kan glæde jer til den årlige julefest og sommerfest, hvor hele familien er inviteret med. Fester, hvor I lærer de andre børn og forældre at kende, er endnu en af de ting, der er med til at skabe en tryg skole for jeres barn.

Hvad sker der efter skoletid?2022-11-17T09:42:51+00:00

Når skoledagen er slut, går de børn, der bor på Kilden, tilbage dertil. De øvrige børn – som vi ofte kalder ’dagbørnene’ – bliver på skolen til supplerende dagbehandling. Her er der ind imellem også forældreinddragende aktiviteter, hvor vi gerne vil have jer forældre med. Det kan være, at vi sammen skal spille et spil, eller at vi taler om, hvordan I bedst kan støtte jeres barn.

– Nu er min datter endelig med i undervisningen. Fagligt har Lises datter Olivia på ni år aldrig haft de store problemer. Men i de første år i folkeskolen havde hun ingen venner, og hun havde svært ved at sidde stille. Resultatet var, at hun blev forvist fra klassen og sad hele dagen oppe på kontoret og kiggede. Læs mere

Lise - mor til Olivia på 9 år

– Vi ønsker bare en glad dreng, der har lyst til at komme i skole. For lidt over en måned siden sad 9-årige Nicks forældre, Tove og Bent, i en situation, der var lidt uvant. De var til møde på Skolen på Hvidborg, hvor Nick snart skulle starte. På mødet blev de spurgt, hvad deres drømme var for deres dreng. Læs mere

Tove og Bent - forældre til Nick på 11 år

Læs om børnenes oplevelse med Hvidborg og få svar på spørgmål.

Læs om fagfolks oplevelse med Hvidborg og få svar på spørgmål.

Go to Top