Det kan vi først svare på, når vi har fået alle jeres papirer og talt med både dig og din rådgiver. Derfor starter vi med at læse alt det, vi får tilsendt. §50-undersøgelsen, de rapporter der ligger og handleplanen.

Derefter holder vi et opstartsmøde med dig og din rådgiver. Fordi det er så vigtigt, at vi alle sammen taler om det samme, så aftaler vi nogle mål for den første periode og aftaler hvordan vi sammen følger op på om det vi har gang i, hjælper.

Når vi er nået dertil, så skulle det gerne stå klart for både jer og os, hvad formålet er. Og hvis I bliver i tvivl, så sætter vi os ned og kigger på det igen.

I øvrigt taler vi løbende om målet på opfølgningsmøder med dig, familierådgiverrådgiver og din tilknyttede familiekonsulent. Hvor ofte disse møder afholdes, aftales på opstartsmødet. På de løbende opfølgningsmøder kan vi også invitere andre ind: For eksempel bedsteforældre, SFO eller skolen.