I modtager hver uge et ugebrev med beskrivelse af den kommende uge for den klasse, jeres barn går i.

Vi holder skole-hjemsamtaler to gange om året, der handler om både det sociale og det faglige.

Herudover er der to forældremøder om året med informationer om skolens gang. Her møder I også de andre forældre. Det er også med til at skabe en tryg skole for jeres barn.