Alle børn og unge i Det Hvide Hus har en kontaktpædagog. Det er kontaktpædagogen, der har den formelle kontakt både til jer, til skolen og til sagsbehandleren.

Der er opfølgningsmøde om jeres barn mindst en gang hver 3. måned med jer, sagsbehandleren og os. Ofte er skolen også med.

På opfølgningsmødet laver vi FIT (Feedback Informed Treatment), hvor I skal besvare nogle spørgsmål om jeres barn. Så kan vi se, hvordan det går fra gang til gang, og om der er noget, vi skal gøre anderledes.

Der er forældremøde i Det Hvide Hus to gange om året.