Alle børn og unge i Kilden har en kontaktpædagog. Det er kontaktpædagogen, der har den formelle kontakt både til jer, til skolen og til rådgiver

Der er opfølgningsmøde om jeres barn mindst en gang hver 3. måned med jer, sagsbehandleren og os (for børn fra Hvidovre Kommune er det hver 6. uge). Som regel er Skolen på Hvidborg med på mødet.

På opfølgningsmødet laver vi FIT (Feedback Informed Treatment), hvor I skal besvare nogle spørgsmål om jeres barn. Så kan vi se, hvordan det går fra gang til gang, og om der er noget, vi skal gøre anderledes. I kan læse om FIT, hvis I har lyst – eller også fortæller vi bare om det, når vi ses.

Der er forældremøde på Kilden to gange om året.