Det afhænger af, hvad der er aftalt med jeres rådgiver. For nogle familier er Kilden også et sted, hvor forældrene kommer på ’arbejde’. Måske har I og rådgiver besluttet, at der er nogle ting, I skal øve jer på sammen med os og jeres barn/børn. Eller at I skal have nogle redskaber til at undgå konflikter og få det rarere med jeres barn/børn.

Vi træner det, når I er sammen her på Kilden. Det er en del af den forståelse, vi har af at være en tryg døgninstitution. Men vi tager også ind imellem hjem til jer – selvfølgelig efter aftale med jer.