Nogle gange er det os, der har særlige ønsker. Hvis vi kan se, at noget er svært mellem barn og forælder – eller mellem konsulent og forælder – så spørger vi om lov til at videofilme samværet. Selvfølgelig kun til vores eget interne brug. Når vi ser videoen bagefter, opdager vi tit noget, som vi ikke havde været klar over. At konsulenten overså forælderens tegn til hende om, at nu måtte hun træde til. Eller at moren aldrig rigtig havde reageret på, at barnet forsøgte at få hendes opmærksomhed. På den måde bliver vi klogere og kan bedre hjælpe.

Som forældre kan I selvfølgelig sige nej til at blive videofilmet.