Samværshuset Forældre2022-11-15T20:38:56+00:00

SAMVÆRSHUSET FORÆLDRE

Læs mere om hvordan det er at være forældre i Samværshuset og få svar på dine spørgsmål.

Du kigger formentlig på denne side, fordi du skal have samvær med dit barn her i Samværshuset. Andre steder på hjemmesiden kan du læse noget mere overordnet om Samværshuset og børnecenter Hvidborg. Her på denne side har vi skrevet nogle ting, der er direkte rettet til dig som forælder. Hvis du har flere spørgsmål, så tager vi dem, når vi ses.

Det vigtigste for os at fortælle dig er, at vi gerne vil støtte dig i at få så godt et møde som muligt med dit barn. Det er altid barnet, der er i fokus i samværet. Men det er vores overbevisning, at du som mor eller far har afgørende betydning for, at dit barn har det godt, når I ses. Derfor vil vi gerne finde ud af, hvordan vi bedst muligt hjælper i situationen – selvfølgelig altid med udgangspunkt i det overordnede formål med jeres samvær.

Samværshuset forældre FAQ

Er der forskel på, om samværet er støttet eller overvåget?2022-11-16T14:44:30+00:00

Ja, det er der selvfølgelig, fordi rammerne er forskelligt sat op af lovgivningen. Men det er der ikke i vores tilgang til dig som forælder. Vi ser altid på, hvilke ressourcer, kærlighed, vilje, håb, drømme, energi og stædighed en forælder har og kan bringe ind i mødet med sit barn. Vi kigger på det, du kan, og ikke på det, du ikke kan. Og så kan du bruge os til undervejs i samværet at understøtte dig der, hvor du har brug for en hånd.

Hvad er før- og eftersamtaler?2022-11-16T14:43:52+00:00

Især hvis samværet er nyt eller svært, er før- og eftersamtaler gode.

Før selve samværet er der mulighed for at få talt med samværskonsulenten. Måske har du som forælder brug for at fortælle, at du har en dårlig dag og få talt om, hvordan du og konsulenten sammen kan sikre, at det ikke går ud over dit barns glæde ved at se dig. Vi som konsulenter kan også have behov for at lære dig bedre at kende og finde ud af, hvad der er vigtigt for dig, når du er sammen med dit barn.

Efter samværet kan det være rigtigt godt at sidde lidt sammen med konsulenten. Få talt om de svære følelser, få sat lys på, hvad der gik godt, og finde ud af, hvordan I næste gang – sammen – kan sørge for mere af det.

Fortæller I alt videre til kommunen?2022-11-16T14:43:17+00:00

Her er der forskel på overvåget og støttet samvær.

Ved et overvåget samvær skriver vi altid ned, hvad vi observerer. Efter samværet skriver vi det sammen og sender det til rådgiver. Undervejs fortæller vi jer, hvad vi skriver, så der er ikke noget hemmeligt i det

Ved støttet samvær laver vi fire gange om året en skrivelse til kommunen. Indholdet vil altid være kendt for jer forældre.

Særlige ønsker til samværet2022-11-16T14:42:45+00:00

Vi forsøger i høj grad ud fra den fastsatte ramme at tage højde for de ønsker eller behov, der kan være i forbindelse med samværene. Fx ved fødselsdage at sørge for, at der kan blive holdt fødselsdag med kage og flag, hvis I og jeres barn ønsker det.

Må vi videofilme?2022-11-16T14:39:29+00:00

Nogle gange er det os, der har særlige ønsker. Hvis vi kan se, at noget er svært mellem barn og forælder – eller mellem konsulent og forælder – så spørger vi om lov til at videofilme samværet. Selvfølgelig kun til vores eget interne brug. Når vi ser videoen bagefter, opdager vi tit noget, som vi ikke havde været klar over. At konsulenten overså forælderens tegn til hende om, at nu måtte hun træde til. Eller at moren aldrig rigtig havde reageret på, at barnet forsøgte at få hendes opmærksomhed. På den måde bliver vi klogere og kan bedre hjælpe.

Som forældre kan I selvfølgelig sige nej til at blive videofilmet.

– Da Tom sidste år fik bevilget samvær med sin datter, efter at han ikke havde set ret meget til hende i noget tid, fik han kun lov til at se hende to timer hver fjerde uge. Han ville gerne have haft langt mere. Til gengæld fik han sin vilje på et andet punkt: Nemlig at samværet skulle foregå på Hvidborg med en bestemt samværskonsulent, som han tidligere havde haft gode erfaringer med, når han skulle se sin datter. Det er han glad for i dag. Læs mere

Tom

Læs om børnenes oplevelse med Hvidborg og få svar på spørgmål.

Læs om fagfolks oplevelse med Hvidborg og få svar på spørgmål.

Go to Top