Her er der forskel på overvåget og støttet samvær.

Ved et overvåget samvær skriver vi altid ned, hvad vi observerer. Efter samværet skriver vi det sammen og sender det til rådgiver. Undervejs fortæller vi jer, hvad vi skriver, så der er ikke noget hemmeligt i det

Ved støttet samvær laver vi fire gange om året en skrivelse til kommunen. Indholdet vil altid være kendt for jer forældre.