Især hvis samværet er nyt eller svært, er før- og eftersamtaler gode.

Før selve samværet er der mulighed for at få talt med samværskonsulenten. Måske har du som forælder brug for at fortælle, at du har en dårlig dag og få talt om, hvordan du og konsulenten sammen kan sikre, at det ikke går ud over dit barns glæde ved at se dig. Vi som konsulenter kan også have behov for at lære dig bedre at kende og finde ud af, hvad der er vigtigt for dig, når du er sammen med dit barn.

Efter samværet kan det være rigtigt godt at sidde lidt sammen med konsulenten. Få talt om de svære følelser, få sat lys på, hvad der gik godt, og finde ud af, hvordan I næste gang – sammen – kan sørge for mere af det.