Når skoledagen er slut, går de børn, der bor på Kilden, tilbage dertil. De øvrige børn – som vi ofte kalder ’dagbørnene’ – bliver på skolen til supplerende dagbehandling. Her er der ind imellem også forældreinddragende aktiviteter, hvor vi gerne vil have jer forældre med. Det kan være, at vi sammen skal spille et spil, eller at vi taler om, hvordan I bedst kan støtte jeres barn.