Vores behandlingshjem for børn/døgninstitution og dets udstrakte samarbejdskultur afspejler vores faglighed.

Vi har daglig eller ugentlig kontakt med alle børnenes forældre og netværk, der kommer på besøg, deltager i aktiviteter, modtager familiebehandling og tages med på råd.

Vi har tæt opfølgning – ofte hver 6. uge – med anbringende kommune om retning og mål for behandlingen.

Vi har tæt kontakt til de fritidsaktiviteter i lokalmiljøet, som børnene deltager i – fx spejderlederen, fodboldtrænere, danselæreren – så vi kan tage eventuelle udfordringer her med i behandlingen.

Vi har tæt kontakt til fagfolk som læge, sundhedsplejerske og tandlæge – fx får alle børn et sundhedstjek, når de anbringes og herefter én gang årligt.

Vi støtter og samarbejder – afhængigt af behov – med det sted, barnet udsluses til efter endt ophold på døgninstitutionen, hvad enten det er eget hjem, en plejefamilie eller et socialpædagogisk opholdssted.