Døgninstitutionen Kilden arbejder med en ramme af mentaliseringsbaseret miljøterapi og med udgangspunkt i en moderne forståelse af den psykodynamiske udviklingspsykologi. Det betyder, at vi gennem struktur, genkendelighed og mentalisering i dagligdagen gør børnene så trygge, at vi – og de – kan arbejde med deres indre forståelse af dem selv, deres holdninger, adfærd og livssyn.

Vores Døgninstitution benytter en række løsningsfokuserede og narrative metoder som Drømmevejen og eksternalisering. Via Marteo Meo kan vi arbejde relationelt og fokusere på det, der virker. FIT (Feedback Informed Treatment) giver os vigtige informationer om vores arbejde fra barnets perspektiv.

Kildens faste medarbejdere har alle en mellemlang eller lang uddannelse. Alle, der har været ansat i to år, er i gang med en kompetencegivende efteruddannelse i enten Marte Meo, systemisk/narrativ eller mentaliseret miljøterapi.

Døgninstitutionens normering er høj. Det sikrer, at der altid er voksne omkring barnet og børnegruppen, der kan spejle, støtte, guide og udfordre. Kilden har en fast tilknyttet psykolog og socialrådgiver. Det tværprofessionelle team sætter retningen for behandlingen af det enkelte barn.

Læs mere om Kildens faglighed, menneskesyn og værdier.

Døgninstitutionen – behandlingshjemmet for børn – arbejder tæt sammen med vores interne skole, Skolen på Hvidborg.

Kildens normering er høj, og vi udfører behandling 24/7.