Hvert barn på Kilden bliver ved indflytning tilknyttet en primærpædagog. Denne pædagog fungerer som tovholder for barnets hverdag. Pædagogen skal varetage praktiske gøremål omkring barnet herunder lægebesøg, tandlæge, kontakt til forældre, tøjindkøb, etc.

Hverdagen og døgnrytmen på Kilden bygger på mentaliseret miljøterapi og er meget forudsigelig og tilrettelagt udfra en struktur som børnene kender. De voksne hjælper børnene ind i strukturen udfra aftaler med hvert enkelt barn.

Det enkelte barn på Kilden ved altid, hvad det skal og hvornår. Dette gælder alt fra vækningen om morgenen over dagens måltider, eftermiddagssamlingen, de familieinddragende aktiviteter og andre strukturerede gøremål til aftenhyggen og den måde barnet puttes på og af hvem.

Alle overgange fra én aktivitet til den næste støttes af en pædagog. Denne hjælper samtidig barnet til at formulere én god ting fra den afsluttede aktivitet – et princip, der i udgangspunktet gælder for alt fra tandbørstning til fodboldtræning.

Døgninstitutionens fokus på struktur, genkendelighed og støtte i dagens mange overgange skaber et miljø, der virker befordrende på det enkelte barn. Både på dets psykiske, sociale og intellektuelle udvikling og på behandlingen af barnets vanskeligheder.

Børnene har hver 14. dag en samtale med deres primærpædagog. Her laver de FIT og taler om barnets mål for hverdagen.

Vi afholder børnemøder én gang ugentligt. Her kan børnene komme med ønsker, forslag og input til hverdagen, og de har både mulighed for at komme til orde og lære at lytte til andres meninger.

Vi har mange traditioner året rundt. Vi fejrer fødselsdage, tager på sommerkoloni og inviterer forældre og pårørende til både sommer- og julefest.

Børnene vænner sig til at sidde sammen og drøfte ting af fælles interesse.